Mere landbrugs-spildevand ud i fjorden

Mere landbrugs-spildevand ud i fjorden
Mere landbrugs-spildevand ud i fjorden

kort

kort kort
se på Google Kort

Vandplan Isefjord

Den store Vandplan Isefjord skal give os en renere fjord, så vi kan undgå de ødelæggende iltsvind på bunden af Isefjorden.

Mere drænvand

Samtidigt giver nye nedgravninger af drænrør til bortskaffelse af den næringsrige overskudsvand et ekstra tilskud til at rykke balancen mod et dårligere vandmiljø i fjorden. Her ved Tempelkrogen graves der oven i købet i jorden på det fredede og beskyttede §3 overdrev for at lede drænvandet ud på engen nær fjordbredden. Det ser volsomt ud på billedet, men det er helt lovligt for en landmand at vedligeholde sit dræn, og det er det, der sker her. Engen er kun areal-fredet og klassificeret som fredskov. Disse 20 meter eng - eller fredskov - kan på ingen måde opsuge eller omsætte den store mængde næringsstoffer, som ledes ud her, og det meste ender i tempelkrogens vand, som ikke bryder sig om flere næringssalte.

Flere bundvendinger?

Den seneste bundvending skete i august 2010, og det ekstra kvælstof- og fosfor-holdige drænvand fra landbrugsarealerne øger risikoen for flere ødelæggende bundvendinger - til stor skade for alt liv i fjorden.

Drænvand kan renses inden det ledes ud

Hedeselskabet har udviklet et minivådområde, der er både nemt og billigt. Et anlæg på ½ hektar kan rense 60 hektar intensivt drevet landbrug. Det er bl.a. taget i brug i Nordjylland - Det burde også kunne bruges ved Isefjorden.

Kontakt
Fotograf Allan Hansen med Canon Kamera


Naturfotograf Allan Hansen
Ågerupvej 50
Arnakke ved Holbæk
DK-4390 Vipperød
Danmark

Web:  www.photosension.dk


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • info (at) photosension.dk


Udledninger fra landbrug modvirker Vandplan Isefjord
Vandplan Isefjord skal give os en renere fjord. Dette modvirkes af ekstra udledninger af kvælstof- og fosfor-holdigt drænvand fra landbrugsarealer.