Tempelkrogen efter bundvendingen og iltsvindet

kort
Tempelkrogen, Isefjorden, Danmark
kort kort
se på Google Kort

16. august 2011. Det er trist. Tempelkrogens udbredte enge af havplanter som ålegræs og havgræs er nu væk - dræbt af iltsvind og giftige svovlbrinte efter bundvendingen d. 2. juli 2011.

Ålegræsset er helt væk mange steder

Havbund med alger
Havbund med alger

Død havbund med alger
Død havbund

For bare 3-4 år siden groede ålegræsset tæt her. Nu er der kun den bare bund tilbage og nogle alger.

Ålegræsset rådner andre steder

Dødt og døende ålegræs
Dødt og døende ålegræs

Hist og her står de rådne ålegræsplanter stadigvæk fast på bunden. De er dækket af fedtemøj og alger

Et lille håb for fjordens fremtid

Overlevende ålegræs
Overlevende ålegræs

Enkelte steder er der levende bundplanter tilbage. Alger og fedtemøj prøver at dække dem, men forhåbentlig overlever de til næste år.

Vandplanerne skulle sørge for et havmiljø i god økologisk status i 2015. De sidste 3-4 år er det blevet klart værre  i Tempelkrogen. Også i Inderbredningen er eutrofieringen  eller algevæksten blevet værre.  Tidligere kom der friskere vand ind under Munkholmbroen, men de sidste 3-4 år er vandet i Inderbredningen også blevet mere uklart.
Forhåbentlig vil vandplanerne sørge for mindre udledninger og mindre genbrug af næringsstoffer. Inderbredningen og især Tempelkrogen trænger hårdt til hjælp.
 

Kontakt
Fotograf Allan Hansen med Canon Kamera


Naturfotograf Allan Hansen
Ågerupvej 50
Arnakke ved Holbæk
DK-4390 Vipperød
Danmark

Web:  www.photosension.dk


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • info (at) photosension.dk


Tempelkrogen efter bundvendingen og iltsvindet i 2011
De fleste bundplanter er døde eller døende. Kun enkelte ålegræs planter er tilbage og de kvæles af alger og fedtemøj. 16. august 2011.