Marsvin i Isefjorden mellem Ejby og Munkholmbroen

Marsvin i Isefjorden mellem Ejby og Munkholmbroen
Marsvin i Isefjorden

kort

kort kort
se på Google Kort

Bedre vandmiljø for marsvin?

Fra Munkholmbroen kan man være heldig at se Marsvin boltre sig i Isefjordens klare vand.
I gamle dage blev regelmæssigt fanget marsvin i området, men i dag er de heldigvis fredet.

Marsvin ses ind imellem i Inderbredning (Isefjorden syd for Orø), men det er første gang at jeg har set marsvin helt nede ved Munkholmbroen. Jeg har ellers gået i dette område flere gange om måneden i mange år uden at se marsvin. Det er måske et tegn om et bedre vandmiljø i fjorden - man kan bare håbe!

Fjordbunden ødelægges af muslingefiskeri

Vandmiljøet kunne få det meget bedre meget hurtigt, hvis muslingefiskeri med skrabemetoden ophørte. Det er deprimerende at se fjordbunden totalt blotlagt for liv, hver eneste gang muslingefiskeren har skrabet bunden med sit trawl. Ålegræsset, som er en indikator for havmiljøet i fjorden, får ikke en chance for at dække havbunden, som den gjorde i gamle dage. Jeg har flere gange oplevet at ålegræsset flyder også rundt i store mængder efter at muslingefiskerne har været i gang.
Aqua - Institut for Akvatiske Resourcer skriver da også i adskillige rapporter, at muslingefiskeri i Limfjorden med skrabemetoden medfører en irreversibel forringelse af bundfaunaen.

Bedre vandmiljø og flere marsvin - hvordan?

Et forsøg i Limfjorden har påvist, at dyrkning af muslinger på snore i vandet er en meget bedre løsning.

Det vil sansynlig også leve op til kravene om at sikre raste- og ynglepladser for Bilag IV-arten marsvinet.

Kontakt
Fotograf Allan Hansen med Canon Kamera


Naturfotograf Allan Hansen
Ågerupvej 50
Arnakke ved Holbæk
DK-4390 Vipperød
Danmark

Web:  www.photosension.dk


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • info (at) photosension.dk


Marsvin i Isefjorden ved Munkholmbroen.
Fra Munkholmbroen kan man være heldig at se Marsvin boltre sig i Isefjordens klare vand. Det er måske et tegn om et bedre vandmiljø i fjorden - man kan bare håbe.